Home » Noticies » Noticia actual

20/10/2004

lAssociaci ha mantingut reunions amb lAjuntament de Manresa per tractar lassumpte de la finalitzaci del servei de recollida de residus municipal. Dins del primer trimestre del 2005, lAjuntament de Manresa deixar de dur a terme la recollida de residus a Bufalvent. Per tant totes les empreses hauran de buscar un gestor de residus privat que els hi resolgui la recollida dels residus que generi cada una delles. Sha de tenir en compte que lAjuntament, procedir a la retirada dels contenidors que actualment hi ha als carrers de Bufalvent, exercir un control de disciplina urbanstica per evitar els abocaments incontrolats i en cas que es detectin les seves conseqents sancions administratives, i tamb es retiraran els contenidors que actualment existeixen a la deixalleria de cartr i fusta . LAssociaci, facilitar les dades dels nostres associats a les empreses interessades en oferir els serveis de recollida de residus. Cal tenir molt en compte aquesta situaci i preveure-la pel primer trimestre del 2005.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55