Home » Noticies » Noticia actual

02/05/2016

Revisió xarxa hidrants

Posem en coneixement de les empreses, que l’Associació a través de Protecció Civil de Manresa, ha sol·licitat formalment una revisió de l’estat i del funcionament de tots els hidrants que hi han al Polígon Industrial de Bufalvent.

Associació d'Empresaris de Bufalvent    ·  C/Josep Comas i Solà, 27 baixos · Polígon Industrial de Bufalvent · 08243 · Manresa · Telèfon 93 877 41 56 - Fax 93 877 41 55