ELS INICIS

Llar d’infants bressolvent:

Un projecte de les empreses del Polígon Industrial Bufalvent


En l’any 2004 es fa públic un informe de l’Institut d’Estudis Laborals (IEL) sobre Qualitat de treball a la UE: Polítiques de conciliació que mostrava clarament la dificultat del treballadors per conciliar la vida laboral i de família. Va ser a partir d’aquest informe que en l’Associació varem tenir una primera idea: un servei pels fills dels treballadors de Bufalvent.

Els diferents treballs i estudis realitzats per l’entitat varen concloure que les necessitats eren “un servei de Llar d’infants”, doncs havíem detectat:

Per part de les empreses:

 • Manca de mecanismes que permetin oferir als seus treballadors la conciliació de la vida familiar i laboral, a partir de la maternitat.
 • En conseqüència, més baixes laborals, reduccions de jornada i avui, pèrdua del capital més important de les empreses… Els seus professionals.

Per part dels treballadors:

 • Percentatge alt de treballadors
 • En edat fèrtil.
 • Amb fills petits.
 • Conflicte alhora de conciliar la vida familiar i laboral, accentuant el sector femení, el que ens provoca estrès, insatisfacció, baix rendiment, etc.

D’aquí neix: Llar d’infants Bressolvent

Per tal d’intentar trobar solucions globals per la petita i mitjana empresa:

 • Donant un valor afegit al lloc de treball.
 • Aconseguint una millor gestió del capital humà.
 • Que respectin la individualitat dels treballadors.
 • Tenint més facilitat per conciliar la vida de treball i família.
 • Facilitant la formació i promoció professional
 • Donant igualtat d’oportunitats.

Aquest projecte ha progressat gràcies a la implicació de molts estaments i persones, però sobretot a la implicació de les empreses de Bufalvent , els empresaris del polígon han finançat la part de la construcció no subvencionada.

El departament d’educació de l’Ajuntament de Manresa, va creure des de l’inici en el projecte, valorant la col·laboració públic-privat per solucionar problemes reals de la societat, encaixant el nou model d’escola amb les de la resta de la ciutat i buscant una forma d’estructurar la relació entre l’Ajuntament i l’Associació per tal de poder construir “Bressolvent”.