SERVEIS

Tot el que és necessari per l’infant i les famílies


Per donar resposta a les necessitats educatives dels infants i de les seves famílies i permetre la conciliació familiar i laboral, proposem diferents serveis que complementen la jornada escolar, tots ells emmarcats en el projecte educatiu del centre.